รับซ่อมเก้าอี้สำนักงาน

รับซ่อมเก้าอี้สำนักงาน

ร้านกิจรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ รับซ่อมเก้าอี้ทานข้าว เก้าอี้พนักพิง เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้คอมพิวเตอร์ หรือเก้าอี้ประเภทอื่นๆ จะซ่อมแบบเฉพาะจุด หรือซ่อมแบบทั้งหมดก็ได้ เรามีอะไหล่เปลี่ยนสำหรับการซ่อมเก้าอี้ ทำให้เก้าอี้ของคุณดูใหม่ และกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ สนใจสอบถามโทร. 092-827-5939, 098-524-2902

 

066-147-4944