รับซ่อมหุ้มเบาะ เก้าอี้เกมมิ่ง

รับซ่อมหุ้มเบาะ เก้าอี้เกมมิ่ง

ร้านกิจรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ รับซ่อมหุ้มเบาะ ซ่อมแซมเก้าอี้เกมมิ่ง (ไม่รวมโครงสร้าง) หากเก้าอี้เกมมิ่งของคุณมีจุดชำรุด หรือฉีดขาดตรงไหน เราก็จะซ่อมให้จุดนั้น หรือเปลี่ยนอะไหล่หนังทั้งหมดเลยก็ได้ สนใจสอบถามโทร. 066-147-4944, 092-827-5939

066-147-4944